בקרוב יועלו פה קטעי הפיוט

                               אנעים זמירות

              ללימוד ילדים לשיר בתפילת שבת בבוקר